Kalendarium 2019/2020

2 września 2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada

Wszystkich Świętych

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 - 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia

Nowy Rok

2 - 3 stycznia

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

27 stycznia - 9 lutego 

Ferie zimowe

 10 lutego 

początek II półrocza roku szkolnego

9 - 14 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

21, 22, 23 kwietnia

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 0 - VII

12 czerwca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 czerwca 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

27 czerwca - 31 sierpnia

Ferie letnie

 
 
Informujemy, że w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
tj. 14.10, 31.10, 23.12, 24.12, 30.12, 31.12, 03.01, 09.04, 10.04, 14.04 i 12.06
szkoła zapewnia dzieciom opiekę świetlicową.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce