e-dziennik

e-dziennik logowanie

Od roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła wprowadziła elektroniczny dziennik lekcyjny UONET+, który jest dostępny pod adresem:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/kielce/

 

 

 

 

e-dziennik info

Dla rodziców i uczniów e-dziennik jest bezpłatny. W celu uzyskania do konta, rodzice i uczniowie powinni przekazać wychowawcy swój adres e-mail. Po wprowadzeniu adresu do systemu można zakładać konto.

 

 

 

 

Więcej informacji:

>> Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w SP 15 w Kielcach.

>> Jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego?

>> Jak odzyskać hasło do e-dziennika?

>> Korzystanie z modułu Dziennik (nauczyciele).

>> Porady związane z prowadzeniem e-dziennika (dla nauczycieli i wychowawców).

>> Aplikacja mobilna dla rodziców i uczniów Dzienniczek+.

>> Baza wiedzy firmy Vulcan.

>> Zmiany w listach klas.

 

Ewentualne pytania czy problemy dotyczące e-dziennika należy zgłaszać w sekretariacie szkoły lub na adres r.januchta@sp15.kielce.eu

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce