Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w  zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty 2020 uczniowie zdawać będą w dniach 21-23 kwietnia.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  
O egzaminie ósmoklasisty
Podstawa programowa 
Informatory 
Harmonogram, komunikaty i informacje 
Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne 
Egzamin z języka polskiego. Film cz.1 
Egzamin z języka polskiego. Film cz.2 
Egzamin ósmoklasisty z matematyki 
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego 
Przykładowe arkusze

Informacje o egzaminie pochodzą ze stron internetowych CKE oraz OKE w Łodzi.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce