Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
 
Przewodniczący Rady Rodziców 
  • Pan Maciej Kowalik
 
Wiceprzewodnicząca   
  • Pani Angelina Dębiec
 
Skarbnik   
  • Pani Ilona Świercz

Nowe Prezydium Rady Rodziców ukonstytuowało się w październiku 2018 r. Adres e-mail  do korespondencji z Radą Rodziców

radarodzicowsp15kielce@gmail.com
 


Aktualne wysokości składek:
 
  • Składka za jedno dziecko wynosi 35zł
  • Składka za drugie dziecko w przypadku uczęszczania rodzeństwa do SP nr 15 w Kielcach wynosi 17,50 zł
  • Składka za trzecie i kolejne dziecko w przypadku uczęszczania rodzeństwa do SP nr 15 w Kielcach wynosi 0,00zł

Zapraszamy do wspierania naszej szkoły

Wszystkim sponsorom i dobrodziejom z góry dziękujemy. Wpłat można dokonywać przelewem na nowy numer konta Rady Rodziców (obowiązuje od 25.09.2019r.)

27 1020 2629 0000 9902 0008 9631

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce