Harmonogram zebrań i dni otwartych w roku szkolnym 2019/2020

Podajemy harmonogram zebrań i dni otwartych dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020 - w te dni wszyscy nauczyciele będą w szkole, po to aby rodzic w razie potrzeby mógł porozmawiać z nauczycielem każdego przedmiotu.   

Lp.

Rodzaj kontaktu
z rodzicami

Klasa

Termin

Godziny

1.

Zebrania z rodzicami

klasy 0 - III SP

11.09.2019 (środa)

17.00 - 18.00

    klasy IV - VIII 

 

11.09.2019 (środa)

18.00 - 19.00

 

 

Rada Pedagogiczna

Koniec września

 

2.

Dzień otwarty
dla rodziców

Rada szkoleniowa

Pierwsza pomoc przedmedyczna

07.10.2018 (poniedziałek)

15.15 - 17.30

3.

Dzień otwarty
dla rodziców

Rada szkoleniowa

SODMiN

06.11.2018 (środa)

15.15 - 17.30

4.

Zebrania z rodzicami

klasy 0 - III SP

14.11.2019 (czwartek)

17.00 - 18.00

klasy IV - VIII SP

 

14.11.2019 (czwartek)

18.00 - 19.00

5.

Dzień otwarty
dla rodziców

 

12.12.2019 (czwartek)

15.15 - 17.30

6.

Dzień otwarty
dla rodziców

Rada klasyfikacyjna

15.01.2020 (środa)

15.15 - 17.30

 

7.

Zebrania z rodzicami

Zapozn. z Proc. Egzam.

klasy 0 - III SP

23.01.2020 (czwartek)

17.00 - 18.00

klasy IV - VIII SP

 

23.01.2020 (czwartek)

18.00 - 19.00

8.

Dzień otwarty
dla rodziców

Rada plenarna

12.02.2020 (środa)

15.15 - 17.30

9.

Dzień otwarty
dla rodziców

 Rada szkoleniowa

SODMiN

25.03.2020 (środa)

15.15 - 17.30

10.

Zebrania z rodzicami

klasy 0 - III SP

16.04.2020 (czwartek)

17.00 - 18.00

klasy IV - VIII SP

 

16.04.2020 (czwartek)

18.00 - 19.00

11.

Zebrania z rodzicami

klasy 0 - III SP

14.05.2020 (czwartek) 

14.05.2020 (czwartek)

17.00 - 18.00

klasy IV - VIII SP

 

18.00 - 19.00

12.

Dzień otwarty
dla rodziców

Rada klasyfikacyjna

17.06.2020 (środa)

15.15 - 17.30

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce