INFORMACJE O ZAPISACH

                                                              
                                                                        Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 15
                                                                                   w roku szkolnym 2020/2021
                                                                Zapisy rozpocznają  się  od dnia 09.03.2020 w godz. 800 – 1500
 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 15 na podstawie zgłoszenia rodziców,
  • dzieci zamieszkałe poza obwodem w miarę wolnych miejsc.

2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2013 r.

Formularze zapisu można pobrać klikając w linki poniżej lub w sekretariacie szkoły.

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 15 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 15 (najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

  1. Oddział klasy I liczy do 25 uczniów.
  2. Do poszczególnych klas w miarę możliwości przydziela się jednakową liczbę uczniów, stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach należą ulice:

  • Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ceglana, Ciekocka, Daleka, Dobrzyńska, Domaszowska, Taylora, Górna, Legnicka, Leszczyńska, Lotnicza, Gustawa Morcinka, Niska, Otrocz, Piaskowa, Poleska, Polna, Powstania Styczniowego, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Radiowa, Radlińska, Rolna, Romualda, Starodomaszowska, Sybiraków, Szpitalna, Śląska, Wiejska, Wielkopolska, Wikaryjska, Zbożowa, Zwierzyniecka, Żniwna.
  • Aleja Solidarności 5-30 (wszystkie)
  • Tadeusza Kościuszki 23-52 (wszystkie)
  • Sandomierska 81 - do końca (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce