Gdzie szukać pomocy

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Urzędnicza 16
25-729 Kielce

tel. 41 367 67 28
www.mzppp.pl
sekretariat@mzppp.pl

Koordynator szkoły podstawowej: psycholog Anna Kulbat
Koordynator gimnazjum: pedagog Dorota Słapek


ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI i EDUKACJI
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 
41 36-76-788

czynne: poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00        

adres mailowy: centrum@psychoterapia24.com 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych

41-3676-302 wew.23 
 


RZECZNIK PRAW DZIECKA
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 08.15-16.15

(22) 583 66 00 lub 
800 12 12   (w godz.8.00 - 20.00)

Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl 


TELEFON ZAUFANIA dla DZIECI I MŁODZIEŻY

116 111

od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00 - 22.00


POMOC W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

800 100 100 


OGÓLNOPOLSKI TELEFON dla OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE (Niebieska Linia)
ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121

(22) 668-70-00

pogotowie@niebieskalinia.pl

22 824-25-01 (sekretariat)

http://www.niebieskalinia.pl


POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

800 120 226

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne)


OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA "NARKOTYKI - NARKOMANIA"

801 199 990 


TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

116 123


BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH

800 108 108

w dni powszednie od 14:00 do 20:00

http://www.naglesami.org.pl


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Studzienna 2, Kielce

tel. 41 331 25 24, 41 332 47 84

Rejon KSM
ul. L. Wawrzyńskiej 20      tel. 41 369 12 79

Rejon Szydłówek
ul. Miodowa 7        tel. 41 362 62 65

Rejon Śródmieście
ul. Kościuszki 25   tel. 41 368 07 71

Rejon Uroczysko
ul. G. Zapolskiej 7     tel. 41 331 29 93 


SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA dla OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE
ul. 1-go Maja 196 KIELCE

tel. 41 368 18 67

poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00

e- mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kie…


TELEFON ZAUFANIA W SPRAWACH RODZINNYCH

41 368 18 74

_________________________________________________________________________________

PUNKT INTERWENCYJNO KONSULTACYJNY
dla OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY w RODZINIE

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 43 a/I;

tel. 41 366 10 52

czynny codziennie w godzinach 8.00 - 20.00, także w soboty, niedziele i święta

e- mail: pik.przemocy@mopr.kielce.pl

_________________________________________________________________________________

POLICJA       997, 112

Komisariat Policji I     
os. Na Stoku 63b  tel. 41 349 31 10

Komisariat Policji II    
ul. ul. Kołłątaja 4,  tel. 41 349 31 60

Komisariat Policji III  
ul. Paderewskiego 13  tel. 41 349 32 10

Komisariat Policji IV  
ul. Śniadeckich 14  tel. 41 349 32 60

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce