Ważna wiadomość

   Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
zajęcia odbywać się będą
wyłącznie na odległość
w postaci zdalnego nauczania.

   Nauka na odległość jest obecnie dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Dziękuję Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za dotychczasową pomoc, wyrozumiałość i zaangażowanie. Proszę Wszystkich Państwa, by w miarę możliwości nadal wspierać uczniów w zdalnej nauce poprzez współpracę.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Rasała

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce