Informacja

   Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, że w Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach od dnia 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne.

   W dniach 12 marca i 13 marca dla uczniów, których rodzice nie mogą zorganizować opieki dostępna będzie opieka świetlicowa w godzinach od 6.30 do 17.00. W tych dniach nie będzie dożywiania w szkole. Jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni dla dziecka w wieku do 8 lat (szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS).

 Od 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta.

   Bardzo proszę rodziców oraz uczniów o śledzenie portalu szkolnego oraz poczty e-mail. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych dalszych wytycznych.

   Proces edukacyjny będzie odbywał się w formie elektronicznej. Nauczyciele będą przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. O pomoc w tym zakresie prosimy rodziców.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce