Komunikat dla uczniów klas VIII

Informujemy, że dniach:

* 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

* 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

* 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne

>> arkusze do pobrania <<

   Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną udostępnione materiały obejmujące zarówno arkusze do egzaminu próbnego w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych.

Link do komunikatu MEN i CKE:

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_26_Probny_egzamin_osmoklasisty_informacja_MEN_i_CKE.DOCX

                                                                                                        

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce