O świetlicy

"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"
Janusz Korczak

Co oferuje dzieciom świetlica
działająca w Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach:

Oferujemy:

 • opiekę nad dziećmi przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
 • smaczne obiady przygotowywane w naszej kuchni,
 • atrakcyjne zajęcia czytelnicze, komputerowe, plastyczne, muzyczne i taneczne,
 • wycieczki edukacyjne,
 • spacery,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi (aktorami, malarzami, przedstawicielami służb    mundurowych, itp.),
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • odrabiane lekcji na życzenie rodziców,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci.

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły.

W świetlicy obowiązuje regulamin. Obejmuje on zasady zachowań, których należy przestrzegać podczas pobytu w placówce.

Kierownikiem świetlicy jest:  mgr Lidia Skowronek

Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy:
E. Ślusarczyk, A. Król, M. Pałys, K. Szafraniec, L. Prędka, B.Mrozińska,
I. Fatyga, J. Świercz, P. Długosz, K. Januchta, M. Szałas

Naczelnym celem jest:

 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom 
 • rozwijanie zainteresowań oraz zdolności manualnych dzieci
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
   

Uczniowie mają możliwość korzystania z płatnych obiadów w stołówce szkolnej.

W trakcie codziennych zajęć zapewnia się dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, warunki do pracy własnej, pomoc w nauce, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

Nauczyciele układają tematykę zajęć według następujących rodzajów działalności: plastycznej, muzycznej, ruchowej, przyrodniczej.

W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują postawy prospołeczne, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i  zachowania asertywne.  

Dzieci korzystające ze świetlicy biorą udział w  różnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Pracownicy świetlicy systematycznie organizują ekspozycje prac plastycznych dzieci.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu promowanie naszej szkoły oraz przygotowanie dzieci do racjonalnego spędzania wolnego czasu .

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki
25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 8
tel.: +48 (41) 36-76-195  
e-mail: sekretariat@sp15.kielce.eu

ZOUM Kielce